INSTÄLLT Distrikt 2-möte 18 mars i Skellefteå

Distrikt 2-möte som planerats till lördag den 18:e mars 2023 kl. 11:00 är inställt.

Med bakgrund av att det i nuläget inte finns någon kandidat till DL för distrikt 2 samt att den viktigaste punkten på dagordningen är val av distriktsledare ställer vi in det planerade D2-mötet den 18:e mars 2023.

Ny tidpunkt för D2-möte blir i samband med SK2AU:s loppis i augusti 2023.

Med den tidsrymd som blir fram till augusti ges valberedningen ytterligare tid att ta fram och presentera förslag om kandidat till DL.  

Ny kallelse skickas ut under sommaren 2023.

 

Umeå/Skellefteå 2023-03-12

73, SM2OAE, Tomas tf. DL2

Valberedningen

genom SM2PDT, Per

Author: SM2OAE