Distrikt 2, kallelse till distriktsmöte

Härmed kallas SSA-medlemmar i distrikt 2 till distriktsmöte den 19:e augusti 2023 kl. 13:00.

Mötet kommer att genomföras i Rotundan i Skelleftehamn i samband med SK2AU:s traditionella loppis.  

Inlotsning via repeater, RV56 (R4) (Tonöppning 1750) Direktfrekvens 145,550 (handapparat)

Adress: Vintergatan 50, Skelleftehamn

Karta: https://kartor.eniro.se/?c=64.687823,21.246958&z=15&q=%22Vintergatan%2050%22;210862839;geo

Mötet startar 13:00 enligt dagordning. (dagordning har skickats till medlemmar via e-post från den lokala föreningen)

 

Valberedningens förslag till ny DL2; SM2MTR, Per Gedda.

Kort presentation om Per;

Engagerad och meriterad testkörare med många år vid mikrofonen. Aktiv inom portabeltester som SMFF och WWFF. Varit delaktig i certifikatutbildning och genomfört CW-kurs. Styrelseledamot i FURA samt del i SSA:s valberedning. Tidigare känd som SM3MTR.

 

Efter mötet föreslås att äta gemensam middag. Lämplig restaurang meddelas i samband med loppisen. Middag betalar man själv.

Önskar man övernatta i Skellefteå finns möjlighet vid något av stadens hotell. Övernattning sker på egen bekostnad.

 

Välkommen!

SM2OAE, Tomas:

T.f. DL2

SM2PDT, Per:

ordförande i SK2AU

Author: SM2OAE