Posted in Distrikt 2

Protokoll från senaste distriktsmötet

Finner du under rubriken ”D2 och dokument” 73, SM2OAE/Tomas

[Continue Reading...] Protokoll från senaste distriktsmötet
Posted in Distrikt 2 Nyheter

NY DL2 samt vice DL2

Vid D2-mötet i Skelleftehamn den 19:e augusti togs ett enhälligt beslut enligt valberedningens förslag; Ny DL2 är SM2MTR, Per Gedda,…

[Continue Reading...] NY DL2 samt vice DL2
Posted in Nyheter

Distrikt 2, kallelse till distriktsmöte

Härmed kallas SSA-medlemmar i distrikt 2 till distriktsmöte den 19:e augusti 2023 kl. 13:00. Mötet kommer att genomföras i Rotundan…

[Continue Reading...] Distrikt 2, kallelse till distriktsmöte
Posted in Aktuellt Distrikt 2

INSTÄLLT Distrikt 2-möte 18 mars i Skellefteå

Distrikt 2-möte som planerats till lördag den 18:e mars 2023 kl. 11:00 är inställt. Med bakgrund av att det i…

[Continue Reading...] INSTÄLLT Distrikt 2-möte 18 mars i Skellefteå
Posted in Aktuellt Distrikt 2 Nyheter

SK2AT, FURA. Radiosäkerhetssamband vid VM-Rally, 9 – 12 februari

SK2AT  FURA, Föreningen Umeå Radioamatörer har uppdraget att genomföra radiosäkerhetssamband vid VM-Rally 9-12 februari 2023. Till hjälp har FURA radiokollegor…

[Continue Reading...] SK2AT, FURA. Radiosäkerhetssamband vid VM-Rally, 9 – 12 februari