Ann SM0ZEU vald till distriktsledare

Den formella delen av mötet startade med att valberedningens ordförande SMØTAE Robban presenterade valberedningens förslag till distriktsledare för de kommande två åren. Mötet beslutade välja SMØZEU Ann, enlig valberedningens förslag, till distriktsledare för ytterligare två år. Ann har utsett  SMØWAV Sven-Erik till vice distriktsledare.
Mötet beslutade därefter välja följande nya valberedning:
SAØBKW, Stefan
SAØMAD, Magnus
SMØFDO, Lasse,  Sammankallande

Mötet genomfördes digitalt med mötesprogrammet Jitsi, med 40 stycken inloggade deltagare. Fyra deltog från ”studion” i SKØMTs lokaler, se bilder nedan. Det digitala mötet fungerade smidigt och effektivt, under proffsig ledning av SMØPHU Jonas.

Efter den formella delen av mötet presenterades följande intressanta föredrag:

  • SMØJZT Tilman, ”Kåseri om SDR kontra Rör”
  • SAØCCA Anders berättade om lokaltrafiknäten på onsdagar och fredagar.
    Efter presentationen tilldelades Anders distriktets diplom för de populära radionät som Anders dragit i gång. ”Anders har med dessa initiativ, och med oförminskad entusiasm, starkt bidragit till att öka aktiviteterna på våra amatörradioband både lokalt och nationellt.” Mer information om näten hittar du här.
    Anders diplom
  • SM5AOM Karl-Arne, ”Svensk internationell radiotrafik under 75 år”

Bilder:


Distriktsledaren SMØZEU Ann

 


SMØJZT Tilman skötte tekniken.
I bakgrunden syns SMØTAE Robban,
valberedningens ordförande

 


Vice Distriktsledare SMØWAV Sven-Erik

Author: SM0WAV