Distriktsmöte SSA distrikt-0, 15:e november

Tekniska Högskolas Kårhus, Drottning Kristinas väg 15-19.
Lokal: Kröken, se karta nedan
Startar: kl 13:00

Deltagare: anmäler sig i förväg till SM0WAV@SSA.SE
Max antal deltagare på plats i lokalen: 25st, för att Coronasäkra mötet

Mötet kommer att sändas på Internet med mötesprogrammet Jitsi.
https://jitsi.sm2ampr.net/DL0-meet

Programpunkter start 13:00

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Presentation av valberedningens förslag, Robert SM0TAE
  • Val av distriktsledare på 2år
  • Val av distriktsvalberedning, distrikt-0, på 2 år
  • Info från SSA och distrik-0

Fikapaus

Föredrag 14:30

  • SM0JZT Tilman, ”Kåseri om SDR kontra Rör”
  • SM5AOM Karl-Arne, ”Svensk internationell radiotrafik under 75 år”

 

 

Distriktsvalberedningens förslag

Distriktsledare: Ann Lundell/SM0ZEU. Omval på 2 år.

Valberedningen i distrikt-0 har samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida distrikt-0 samt SSA-bulletinens regionaldel, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt distriktsledarens arbete och även varit representerat under möten.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av:
Carl-Mikael Brännström SA0AZS
Magnus Danielsson       SA0MAD
Robert Malmqvist           SM0TAE

 

För distriktsvalberedningen, distrikt-0

Robert Malmqvist/SM0TAE

(Sammankallande)

 

Författare: SM0WAV