Distriktsmöte SSA distrikt-0, 15:e november

OBS OBS – Inget möte på KTH – OBS OBS.
Mötet genomförs digitalt med hjälp av Yitsi, se länk nedan.
Startar: kl 13:00
Logga gärna in lite tidigare för att kolla att din anslutning fungerar

Mötet kommer att sändas på Internet med mötesprogrammet Jitsi.
https://jitsi.sm2ampr.net/DL0-meet
Instruktioner för Distriktsmötet

Hjärtligt välkomna att delta i det digitala distriktsmötet.

Programpunkter start 13:00

 • Mötet öppnas av distriktsledaren, Ann SM0ZEU
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av rösträknare och justeringspersoner
 • Presentation av valberedningens förslag, Robert SM0TAE
 • Val av distriktsledare på 2år
 • Val av distriktsvalberedning, distrikt-0, på 2 år
 • Info från SSA och distrik-0

Fikapausen utgår tyvärr

Föredrag

 • SM0JZT Tilman, ”Kåseri om SDR kontra Rör”
 • SM0CCA Anders berättar om lokaltrafiknäten på onsdagar och fredagar
 • SM5AOM Karl-Arne, ”Svensk internationell radiotrafik under 75 år”

 

 

Distriktsvalberedningens förslag

Distriktsledare: Ann Lundell/SM0ZEU. Omval på 2 år.

Valberedningen i distrikt-0 har samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida distrikt-0 samt SSA-bulletinens regionaldel, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt distriktsledarens arbete och även varit representerat under möten.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av:
Carl-Mikael Brännström SA0AZS
Magnus Danielsson       SA0MAD
Robert Malmqvist           SM0TAE

 

För distriktsvalberedningen, distrikt-0

Robert Malmqvist/SM0TAE

(Sammankallande)

 

Author: SM0WAV