Ungdomsläger på Kvarnberget

Magnus SA3BXA, Wilhelm SA6BET, Peter SA2BLV, Petter SA2PKA och Jonas SA5ICC.
Foto: Jonas SM5PHU

SSA har det gångna veckoslutet genomfört ett ungdomsläger på Kvarnberget, SK0UX.

Till att börja med visades den imponerande antennparken, som innefattar beverageantenner, en tre-elements yagiantenn för 80-metersbandet, quadantenner och logperiodiska antenner för kortvåg samt antenner för VHF och uppåt i frekvens nästan så långt man kan tänka sig.

Tore SM0DZB var den som guidade runt i antennskogen, och det var även Tore som gav ungdomarna en lektion om vågutbredning.

Foto: Tore SM0DZB

Två stationer för kortvåg och 50 MHz bemannades. Konditionerna var utmärkta med sporadiskt E på 50 MHz och många kontakter avverkades där så väl som på kortvåg.

Entusiasmen var stor, och det var svårt att få stopp på verksamheten när det var dags att bryta för kvällen.

Under lördagen gjordes ett studiebesök hos FRA på Lovön och på eftermiddagen förevisades digitala trafiksätt på VHF av Per-Olof SM5EPO och Christer SM0NCL. Ett antal kontakter kördes i IARU Region 1 50 MHz Contest.

 

 

 

 

 

Wilhelm SA6BET provar rävsax.
Foto: Jonas SM5PHU

På söndagen demonstrerade Urban SM5OXV rävjakt. Här på bilden intill syns Wilhelm SA6BET, som provar en tjeckisk pejlmottagare för 3,5 MHz, ”rävsax”, av typen Superfox.

Helgen avslutades på Tekniska muséet, där Bengt SM0UGV förevisade SSA besöksstation SK0TM. Där var det full fart, och förutom deltagarna i ungdomslägret, dök många spontanbesökare upp, bland annat några unga tjejer som letat sig dit eftersom de var intresserade av telegrafi och amatörradio.

Inbjudan till ungdomshelgen skickades ut till samtliga SSA-medlemmar i åldrarna 12 – 25 år. Deltagarantalet begränsades av praktiska skäl, som utrymme på stationen, boende och lokala transporter. Ingen behövde dock nekas plats.

Stort tack till det tiotal funktionärer som varit engagerade i förberedelser och genomförande!

Author: SM5PHU