Tillfälliga tillstånd på 2,3 och 3,4GHz

Enligt uppgift från PTS kommer man sannolikt fortsätta att dela ut tillfälliga (6 månader per tillstånd) högeffektstillstånd för både 2,3 och 3,4GHz fram till slutet av 2018. Hur det kommer bli för 2019 är idag oklart och något vi får återkomma till.

För den som inte redan känner till det, är maxtiden på 6 månader för de tillfälliga tillstånden en konsekvens av hur LEK är utformad (Lagen om elektrisk kommunikation, 2003:389, §12a). Med en maxtid på 6 månader förfaller tillståndet i stället för att tillståndet automatiskt förlängs efter 6 månader. PTS skulle då behöva säga upp varje tillstånd, vanligtvis med en övergångstid, när respektive band tilldelas annan ny användare/tjänst.

73′
/Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN