PTS Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS har nu publicerat en uppdatering av information kring sin inriktningsplan för användnind av spektrum i Sverige. Ett par punkter berör amatörradion på VUSHF speciellt:

  • 2,3 GHz-bandet – Tilldelning är planerad 2019 eller senare.
    Här finns noteringen i inriktningsplanen att tillfälliga tillstånd delas ut till amatörradio
  • 3,4–3,8 GHz-bandet – Tilldelning är planerad 2019 eller senare.
    Här finns inga noteringar i inriktningsplanen om tillfälliga tillstånd för amatörradio

PTS noterar också: ”PTS utreder nya undantag från tillståndsplikt i flera frekvensband för användning av bl.a. kortdistansutrustning (SRD), amatörradio och mobila satellitsystem i kommande föreskrifter.” VIlket ger anledning att följa upp detta samt de tillfälliga tillstånden vidare. Man kan också notera att inriktningsplanen inte är helt konsekvent i sina kommentarer kring amatörradio, även om detta rör sig om ett övergripsnde dokument. PTS inriktningsplan kommer uppdateras efter WRC 2019 i linje med resultaten på koferensen, därav datumet ”2019” på flertalet ställen i inriktningsplanen.

WRC 2019 har många punkter på agendan som berör framtida framtida spektrumfördelning och här har IARU ett antal punkter som en speciell arbetsgrupp inom IARU arbetar med. En del information om detta har publicerats i QTC och SSA-webben i samband med information om IARU Region 1-konferensen 2017, men vi får anledning att återkomma till detta framöver.

För dig som vii titta på publiceringen på PTS hemsida: Länk

Själva inriktningsplanen: Länk

73′ Mats, SM6EAN

 

Author: SM6EAN