SK6UHI 23cm QRT, SK6YH/B 70cm montering påbörjad

Sedan en tid har SK6UHI på 1296,805 MHz (JO57TX) varit QRT. Fyren hämtades ner av Ulf, SM6GXV, för reparation och skall sättas upp igen efter att den visat sig fungera stabilt. Anennen för SK6UHI (Alford slot) sitter på 135 möh.

Vid samma tillfälle passade vi på att bära upp material till en ny fyr för 70cm, SK6YH/B, som förhoppningsvis kommer att tas i drift under maj. Fyren kommer ligga på 432,436 MHz med 10W vid antennen och antennen blir en Alford slot på 140 möh. Bilden visar undertecknad montera fyrlådan (foto SM6GXV).

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN