OZ aktivitetsdag på mikrovågor

Ett mikrovågsmöte i OZ har ställts in p.g.a. smittorisk och i stället planeras en aktivitetsdag. Ole, OZ2OE, tar fram skedlista om man anmäler sig på länken. Företrädesvis kommer 10 o 24 GHz aktiveras, men kanske även högre band om intresse finns. Info och anmälan görs på: https://vushf.dk/microbolgedag-aflyst/

På bilden syns SM6UBC och SM6VFZ  QRV från Hönö vattentorn, en aktivitetsdag tidigare år.

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN