Senaste inläggen

Nytt IARU-R1 VUSHF newsletter

Ett nytt V/U/SHF- newsletter #87 finns att hämta från IARU-R1. Några rubriker: Ny ordförande i VHF/UHF/Microwave committee Rekommendationer från den virtuella region 1-konferensen. Lite info om 50MHz Hämta newsletter: LÄNK 73′ /Mats, SM6EAN

VUSHF 2020 – flyttat igen

I våras flyttades VHF-mötet i Finland till september p.g.a. Covid-19. Pandemin fortsätter så nu flyttas mötet till 2021 och förhoppningen är att det skall kunna genomföras vid den vanliga tiden i början av juni. Information kommer finnas på LÄNK. 73′ /Mats, SM6EAN

Nya fyrar på gång i SM2

Två nya fyrar är under provdrift och kommer placeras i KP15EU. Det är Peter, SM2CEW , och Kjell, SM2FOB, som arbetar febrilt med att få upp en fyr för 23cm och en för 3cm. Med tanke på placering längst uppe i bottenviken blir detta ett mycket intressant tillskott på båda banden. Med 5W och dish blir 3cm-fyren intressant för rainscatter…

Portabelaktivitet i maj micro NAC

Det var positivt att se ett antal portabelstationer QRV på 10GHz i senaste NAC. I SM noterade jag SM6BTT i JO58PI SM6WZR i JO58SA SM6EAN i JO57SW   I OZ var portabelaktiviteten god med bl.a. Allan, OZ7Z, QRV från Als, JO54AW (se bild). Han körde 12 QSO med SM6VTZ som ODX på 397km. Andra som också var QRV portabelt i…

Nytt IARU-R1 VUSHF newsletter

Ett nytt newsletter finns nu ute och innehåller en hel del intressant om IARU-R1 konferensen i Novi Sad VHF contesting 50MHz 23cm VUSHF-kommittens ordförande funderar en del kring framtiden för våra amatörradioband och att dela spectrum med andra användare. Finns CEPT-rekommendationer publicerade och det kallas då Licensed Shared Access (LSA). Newsletter 86 finns på denna länk: LÄNK 73′ /Mats, SM6EAN

SK6UHI åter QRV

Efter reparation hemma hos Ulf, SM6GXV, är SK6UHI, 1296,805 MHz, åter QRV från Vetteberget på Tjörn. På bilden syns den västsvenska bergsgeten packad med en radiofyr på ryggen (SM6GXV, foto: SM6EAN). 73′ /Mats, SM6EAN

Ny 70cm-fyr – SK6YH/B

Den 2/4 gick SK6YH/B igång från sydvästra Tjörn. Anders, SM6UUZ, Johan, SM6WZR, Henrik, SM6XTV samt undertecknad träffades för att montera antenn och dra igång fyren.   Antennen och koax monterades i masten och antennen sitter på 20m höjd. Med berget som masten står på blir det ca 130m över havet. På bilden SM6WZR o SM6EAN i masten.      …

OZ aktivitetsdag på mikrovågor

Ett mikrovågsmöte i OZ har ställts in p.g.a. smittorisk och i stället planeras en aktivitetsdag. Ole, OZ2OE, tar fram skedlista om man anmäler sig på länken. Företrädesvis kommer 10 o 24 GHz aktiveras, men kanske även högre band om intresse finns. Info och anmälan görs på: https://vushf.dk/microbolgedag-aflyst/ På bilden syns SM6UBC och SM6VFZ  QRV från Hönö vattentorn, en aktivitetsdag tidigare…

SK6UHI 23cm QRT, SK6YH/B 70cm montering påbörjad

Sedan en tid har SK6UHI på 1296,805 MHz (JO57TX) varit QRT. Fyren hämtades ner av Ulf, SM6GXV, för reparation och skall sättas upp igen efter att den visat sig fungera stabilt. Anennen för SK6UHI (Alford slot) sitter på 135 möh. Vid samma tillfälle passade vi på att bära upp material till en ny fyr för 70cm, SK6YH/B, som förhoppningsvis kommer…