70MHz-tillstånd

Jag skulle vilja få kontakt med er som har, eller har haft, 70MHz-tillstånd. Jag har några frågor till er som bakgrund till fortsatt arbete kring 70MHz i Sverige.

Maila till

73′

/Mats, SM6EAN
SSA VHF-manager

 

Author: SM6EAN