Information om 23cm-bandet

Arbetet kring 23cm-bande fortgår och en statusrapport finns som news post på IARU-R1 hemsida LÄNK. Punkten finns med på WRC-23-agendan som Agenda Item 9.1b.

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN