VIKTIG INFO från DL7 – SM7HZK

VIKTIG INFO:

På D7 mötet den 8 oktober i SK7OL,s lokaler i Skåne kommer DL7 Bo Hasselquist och vice DL7 Anders Olsen att lämna sina poster. Bo p.g.a. hälsoproblem och Anders p.g.a. nya arbetsuppgifter i samband med studier. Eftersom Anders även varit bisittare vid provtagningar så måste denna post även övertagas av annan radioamatör som är medlem i SSA. Vi behöver även välja en till peson till valberedningen eftersom en av våra medlemmar i valberedningen har blivit silet key. SM7IOE Johnny som är valberedningens sammankallande har blivit informerad och om det finns några intresserade frivilliga inom regionen i D7 så går det bra att ta kontakt med SM7IOE/Jonny på 070-5883570 eller till SM7HZK/Bo på 0766-550077 eller till SA7BXO/Anders på 0763-544424.

Det är viktigt att detta löser sig snarast.

//Bo Hasselquist/DL7

Author: SM7HZK-DL7