Från D7 mötet idag på SK7OL med lite fina bilder av dagens händelser.

På dagens D7 möte den 8 okt 2022 på SK7OL blev det vakanta platser både på DL7 och vice DL7. På Valberednings sidan valdes 7SPG/Per-Olof in som ny ledamot.

Trots att Valberedningens sammankallande SM7IOE sökt med ljus och lyckta efter kandidater så har alla tillfrågade tacka nej.

Nu blir det upp till SSA,s styrelse att tillsätta dessa poster och det behövs nog en ny arbetsordning på hur dessa poster skall fungera framöver. Tiden med all digital info har kommit ikapp oss även här.

Annars ett mycket trevligt möte och en riktigt fin dag på SK7OL som vanligt.

Mer redovisning från mötet kommer när vår sekreterare skrivit ut dagens protokoll.

Nedan bilder tagna av SM7KOJ:

Author: SM7HZK-DL7