SK5SM – studiebesök hos Räddningstjänsten i Motala

Saxat från SK5SM’s hemsida:

Studiebesök hos Räddningstjänsten i Motala

Vid besöket hos Räddningstjänsten i Motala berättade Kjell Zingmark att det är barn och tonåringar som orsakar de flesta bränder. När det gäller vad som brinner har anlagda bilbränder blivit de vanligaste. Vi fick vid genomgången lära oss mycket om hur vi bäst skyddar oss och hur de vanligaste bränderna släcks och att brandvarnare är en billig livförsäkring. Gärna också en brandfilt och en 6 kg pulversläckare.

Ett av besökets syfte var att få veta mer om radiosystemet och hur kommunikationen fungerar. Brandman Fredrik Gustavsson berättade och visade bilder på RAKEL monterade i de olika bilarna

Normalt fungerar RAKEL utmärkt men det finns områden i kommunen  utan täckning. Då gäller vanliga mobilen. Vi som är intresserade av nödsamband upplevde att finns svårigheter vid oförutsätta och oplanerade längre strömavbrott.Genomgång på plats. Radioutrustning och även vad som finns i bilarna. Här finns det mesta.


Fredrik Gustavsson visar en riktigt kraftig sax för att t.ex. klippa av balkar på bilar.

Vi som var med.

Tack för besöket! Vi är imponerade av detaljerna som t.ex. rena kläder och utrustning och inte minst den fina stämningen.

källa: SK5SM.se

Author: SM5YRA