Kallelse – D3 Vårmöte den 4’e februari, 2023

SSA medlemmar och andra intresserade kallas härmed till distriktets möte i Hudiksvall lördag 4 februari 9:00 – 15:30. Vår värd är Hudiksvalls Sändareamatörer – SK3GA.

Plats för mötet är SMK Hälsinges klubbstuga. Vi öppnar dörren 9:30 för kaffe och en macka, själva mötet börjar 10:00. Distriktet bjuder på fika och en enklare lunch med kallskuret och måltidsdryck.

På mötet skall enligt SSA:s instruktion en ny valberedning och distriktsledare väljas i SM3. Mandattiden är 2 år och i distrikt med ojämn siffra väljs dessa under år med ojämnt årtal.

Vi har bjudit in Mats, SM6EAN, som är IARU Reg.1 Sekreterare och SSA’s sektionsledare IARU. Mats berättar om IARU som är en mycket viktig organisation för oss radioamatörer. Det händer väldigt mycket just nu inom områdena utbildning och certifiering inom föreningen. Vi har med oss Jonas, SM5PHU, SSA’s vice ordförande och en av nyckelpersonerna inom utbildning och certifiering som berättar mer om vad som händer.

Valberedningen med sammankallande Erik, SM3EXM, från SK3BG – Sundsvall, har inte fått in några ytterligare förslag till DL kandidat och har därmed avslutat sitt arbete (se Valberedningens förslag 17 december nedan) den 4 januari.

Tomas, SA3UTS, vår nuvarande DL3, har avböjt omval av privata skäl. Så en ny DL ska väljas på mötet.

Ingen föranmälan är nödvändig och vi kommer även att sända mötet på Jitsi https://meet.jit.si/Distrikt3kanalen

För distrikt 3, Johan, SA3BYC, vice DL3

Agenda med föredrag  https://www.ssa.se/distrikt3/uppdaterad-agenda-d3-mote-23-02-04/

Dagordning för den del av mötet där val av DL & Valberedning sker  https://www.ssa.se/distrikt3/d3-motet-sarskild-agenda-for-val-dl-valberedning/

Valberedningens förslag 17 december  https://www.ssa.se/distrikt3/forslag-fran-distrikts-3-valberedning/

Kallelsen har publicerats på SSA:s hemsida och i kalendern, på distrikt 3 sidan 2022-12-18 samt i QTC 1-2023. Kallelse till mötet har enligt SSA’s instruktion skett en månad i förväg.

Författare: SA3BYC