Förslag från distrikts 3 valberedning

Inför distrikt 3 vårmöte den 4 februari 2023 publiceras härmed valberedningens förslag

Distriktsledare för en tid av 2 år: Johan Karlsson, SA3BYC

Vice DL utses av DL.

Valberedning: Erik – SM3XLY, Ingvar – SM3GFN och Erik – SM3EXM.   EXM är sammankallande.

Varje klubb i distriktet har rätt att föreslå en motkandidat /er senast den 4 januari 2023. Valberedningen skall verifiera kandidaten. Om inga kandidater anmäls fastställs valberedningens förslag på vårmötet

Valberedningen

2022-12-17

SM3EXM Erik sammankallande

erik.sundsvall@telia.com

070-843 29 65

Författare: SA3BYC