SSA Bulle på söndagar kl 20.00

Tyvärr får undertecknad låta meddela att jag ej längre kan läsa bulle på söndagar kl 20.00 då det är ”bullevecka”. Tiden räcker helt enkelt inte till pga arbete och den satsning inom motorsport (rally) jag är involverad i.

Vi behöver därför utse en ny uppläsare för SSA’s officiella bulle som gått på söndagar kl 20.00 på TG2410 (DMR). Kanske en ny tid och dag är passande att implementera?

För mer info om vad som önskas av ny bulleuppläsare se; https://www.ssa.se/ssa/bulletiner/regler/

Hör gärna av dig till undertecknad vid frågor.

73 de SA3BPE Henrik

 

Author: SA3BPE