D-Star

Här hittar du vägledning för det spännande digitala modet D-Star.

Vad är D-Star?

”D-Star (Digital Smart Technology for Amateur Radio), är ett protokoll för digital röst- och dataöverföring. 1999 fick den japanska nationella amatörradioföreningen, JARL, i uppdrag av den japanska staten att ta fram ett sådant protokoll. Resultatet kom att bli D-Star. D-Star använder en 4800 bps GMSK-modulerad signal. Av dessa används 2400 bps för tal, 1200 bps används för felkorrigering (FEC) och de resterande 1200 bps kan användas för exempelvis dataöverföring eller GPS-positionering. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/D-Star

 

För att veta mer om detta spännande mode hänvisas du till Tekniksnacksgänget och deras PDF. Du hittar den på; https://tekniksnack.se/