Senaste SSA bulle som txt

*** Swedish SSA News Bulletin ***

FÖRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER – SSA

SSA- Bulletin
utgiven 13 oktober 2021
Redaktion SM6VYP/Valle
Dagens op. är SA3BPE

RIKS-QTC
Innehåll
1. Valberedningens förslag på styrelsen inför årsmötet 2022.
2. Tillbaka till gamla frekvensen för SSA ́s HQ-nät.
3. Nya tidningar på SSA.se
4. Ett förtydligande ifrån PTS angående högeffektstillstånden.
5. Grimeton sänder den 24 oktober.

1. Valberedningens förslag på styrelsen inför årsmötet 2022.
Härmed publiceras valberedningens enhälliga förslag på kandidater till
förtroendeposter inom föreningen SSA.
Styrelse:
Vice ordförande omval på 2 år, Jonas Hultin SM5PHU.
Ledamot omval på 2 år, Bernt Eriksson SA6RTJ.
Revisorer:
Revisor omval på ett år, Peter Rosenthal SM0BSO.
Revisor omval på ett år, Per Ewing SA0AGV.
Ersättare omval på ett år, Erik Edblad SM3EXM.
Envar medlem ha rätt att senast den 1 Januari 2022 föreslå en(1) motkandidat till varje post.
Valberedningen skall verifiera kandidaturen.
Om inga motkandidater anmäls inställs poströstningen och valberedningens förslag fastställs
på årsmötet.
Valberedningen, SM0DZB Tore sammankallande.

2. Tillbaka till gamla frekvensen för SSA ́s HQ-nät.
SM0HEV/Jens SSA ́s ordförande meddelar att han går tillbaka till gamla
frekvensen för HQ-nätet på 3704 +- QRM.
Detta på grund av att det krockade med andra nät.
Som vanligt så är det den första och tredje lördagen i månaden, 09.00 med incheckning från
08.45.
Om det blir ändrat så kommer det ut på hemsidan.
73 hälsar SM0HEV/Jens.

3. Nya tidningar på SSA.se
Roland SM6EAT meddelar att nu finns tidningar upplagda ifrån:
Danmark, EDR OZ 4/2021.
Island, CQTF 3/2021.
NRRL, Amatörradio 4/2021.
SRAL, Radioamatööri 2/2021.
SSA, QTC 10/2021.
Roland SM6EAT, IT-ansvarig SSA.

4. Ett förtydligande ifrån PTS angående högeffektstillstånden.
Ett förtydligande om detta:
Amatörradiotillstånd för att får sända med högre effekt som löper ut 2021-
12-31 förlängs automatiskt.
Amatörradioanvändare som har tillstånd för sändning med högre effekt än vad som är tillåtet
enligt PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare
och som löper ut 2021-12-31 behöver inte ansöka om nytt tillstånd.
Post- och telestyrelsen förlänger dessa tillstånd med fem år i taget.
De förlängda tillstånden skickas ut innan slutet av året. Årsfaktura skickas ut i början på
varje år. 2021 var årsavgiften 311:-
Vill man använda e-faktura så måste man anmäla detta själv.
Ändringar eller uppsägning av tillstånd måste ske skriftligt till pts@pts.se.
Ange då personuppgifter och tillståndsnummer samt vad ärendet gäller.
Vid frågor kontakta amatörradio@pts.se.
PTS/Lena Nygren.

5. Grimeton, UN-Day transmission den 24 oktober.
SAQ kommer att sända ut ett meddelande på UN-dagen.
Dagen börjar med lite tester från kl. 13:00, själva sändningen kommer att
ske kl. 17:00.
Mer information om detta finns på deras hemsida, alexander.n.se
Sändningen kommer även att sändas LIVE PÅ YOUTUBE.
Föreningen Alexander, Grimeton Veteranradios Vänner.

REGIONALA QTC
Innehåll
6. Täby Sändaramatörer arrangerar kurs med start den 17 januari 2022.
7. VHF-aktivitet, SK0MG aktiverar 2m den 1/11 2021.
8. Kanslinytt.
9. Nästa bulle.

6. Täby Sändaramatörer arrangerar kurs med start den 17 januari 2022.
Kursen startar måndagen den 17 januari 2022 i TSA’s klubblokal i Byängsskolan, nära Täby
centrum. Tiden kommer att vara 19:00 till 21:00 inkl. fikapaus.
Det blir 15 lektioner med övningar, med uppehåll för sport och påsklov.
Mer info finns i kalendern på ssa.se samt på hemsidan www.sk0mt.net
Frågor tas om hand av Claes/SM0MPV, e-post sm0mpv@gmail.com
73 de Täby Sändaramatörer, TSA.

7. VHF-aktivitet, SK0MG aktiverar 2m den 1/11 2021.
Den 1 november 2021 har SK0MG en aktivitet för att aktivera 2 meter i Stockholmsområdet.
20:30 – 21:00 144.300 SSB
21:00 – 21:30 145.450 FM
Alla är välkomna.
Vänligen SA0BMC/Johan Thid

8. Kanslinytt
Ny anropssignal och medlem
SM5-8567 Heimo Matinlassi KÖPING

Ny specialsignal
SD3T SA3CHU, Leif Sjödin
8S6COUT SA6OHM, Marcus Agbrant

Återinträde
SM6CDZ Börje Wijk SURTE
SA7AKU Kenneth Roswall ARLÖV
SM7CCV Henry Boström VÄSTERVIK

9. Nästa bulle.
Stoppdatumet är den 20 oktober kl. 20.00.

Bidrag till bullen tas endast per E-post bullen@ssa.se
Bulleredaktörn.

————————————————————————————————————————————————————————————————

*** Denna text är för digitalt bruk. Winlink (RMS Express) kan läsa in html och skicka vidare på kortvåg som ren text.
*** Sidan ansvaras av SSA Digitalsektion – SA3BPE Henrik, sa3bpe@ssa.se

English:

*** This text is for digital use. Winlink (RMS Express) can load html and send it back on shortwave radio as plain text.
*** This website is the responsibility of the SSA Digital Section – SA3BPE Henrik, sa3bpe@ssa.se