Senaste SSA bulle som txt

*** Swedish SSA News Bulletin ***

FÖRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER – SSA
SSA-Bulletinen
V 48 utgiven 25 november 2020
Redaktion SM6VYP/Valle
Dagens op. är sa3bpe@ssa.se

RIKS-QTC
Innehåll
1. Inspelningen från SSA årsmöte 2020.
2. Bulletin uppehåll vid Jul och Nyår.
3. Tag vara på Coronatiden!

1. Inspelningen från SSA årsmöte 2020.
SM6EAT/Roland meddelar att inspelningen från årsmötet 2020 finns nu upplagd under TIDNINGAR, TAL. Där går det att lyssna utan att ladda ner. 73 de SM6EAT/Roland, IT-ansvarig www.ssa.se.

2. Bulletin uppehåll vid Jul och Nyår.
Uppehållet är under veckorna 52 och 53 2020 och vecka 1 2021. Årets sista bulletin kommer ut vecka 51 med stoppdatum onsdagen den 16 december. Nästa års första bulletin kommer ut vecka 2 med stoppdatum onsdagen den 13 januari. 73 de Bulleredaktörn SM6VYP/Valle.

3. Tag vara på Coronatiden!
Varför inte använda vår påtvingade isolering till att förkovra oss i ”ärans och hjältarnas språk” dvs telegrafi. Vi startade en CW-kurs i SK4IL innan coronatiden, men fick förstås avbryta de fysiska träffarna som var värdefulla för att håla motivationen uppe. Det kursmaterial vi använder, är det som finns att ladda ner från SK4SQ och som fungerar väldigt bra för enskilda studier. Men det kräver ju förstås lite mer av viljestyrka för att ensam hemma på kammaren fortsätta övningarna. För att försöka få igång kursen igen, denna gång hemifrån, behövs nog en insats! Våra klubbträffar sker numera, liksom hos flera andra klubbar i form av klubbringar. Vi har börjat köra en kort ”repövning” i samband med dessa, över repeatern i Sunne. Coronans enda positiva effekt är väl att ge oss lite mera tid att fylla med något vettigt. Så varför inte återuppta denna ursprungliga form av radiotrafik och känna vibbarna från de gamla gnistarnas tid? 73 de SM4SEF/Bosse.

REGIONALA QTC
Innehåll
4. SK3GA stänger för fysiska träffar tills vidare.
5. SK3GK virtuellt månadsmöte på Jitsi.
6. Borås firar 400 år, Borås Radioamatörer kör SF400B under 2021.
7. Kristianstads Radioamatörer SK7BQ fyller 60 år, 2021.
8. Kanslinytt.
9. Nästa bulle.

4. SK3GA stänger för fysiska träffar tills vidare.
Måndagen den 23 november tog vi ett beslut om att fortsatt enbart träffas digitalt på Jitsi. Beslutet gäller året ut, dvs till den 31 december 2020. Detta innebär att Lussefika och Mellandagsmeeting enbart kommer att ske digitalt. Vi ber om att får återkomma om hur det ser ut i januari. Vi följer noga utvecklingen och grundar våra beslut på den statistik som Region Gävleborg ger oss samt de rekommendationer och råd som Länsstyrelsen Gävleborg och Folkhälsomyndigheten ger. Länk till Jitsi hittar du på hemsidan www.sk3ga.se . Dags att betala medlemsavgiften för 2021, senast 31 december. 73 de styrelsen i SK3GA.

5. SK3GK virtuellt månadsmöte på Jitsi.
Onsdagen den 2 december klockan 19:00 har Gävle Kortvågsamatörer virtuellt månadsmöte på Jitsi. Program: Sven Lidström, Arduino styrt strömaggregat. Fika har ni med er från eget kök. Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag. Vi har lyckats få en plats på FURA’s Jitsi server i Umeå som förhoppningsvis ger bättre prestanda. Välkommen Styrelsen gm. SA3ARQ/Martin.

6. Borås firar 400 år, Borås Radioamatörer kör SF400B under 2021.
Klubben har ansökt om specialsignal SF400B och har fått den beviljad med tillstånd att användas under hela 2021. Medlemmar har möjlighet att boka signalen, samt aktivera klubbstationen. För mer info titta in på www.sf400b.se 73 de SK6LK.

7. Kristianstads Radioamatörer SK7BQ fyller 60 år, 2021.
Klubben har ansökt om specialsignal 7S60BQ och har fått den beviljad med tillstånd att användas under hela 2021. Medlemmar har möjlighet att boka signalen, samt aktivera klubbstationen. Nu startar också arbetet att ta fram ett QSL-kort, idéer efterlyses. Kristianstads Radioamatörer genom SM7BHM/Ewe

8. Kanslinytt

Ny specialsignal
SE6C SM6YRB, Bo Knutsson

9. Nästa bulle.
Stoppdatumet för nästa bulletin är den 2 december kl. 20.00.
Bidrag till bullen tas endast per E-post bullen@ssa.se Bulleredaktörn
————————————————————————————————————————————————————————————————

*** Denna text är för digitalt bruk. Winlink (RMS Express) kan läsa in html och skicka vidare på kortvåg som ren text.
*** Sidan ansvaras av SSA Digitalsektion – SA3BPE Henrik, sa3bpe@ssa.se

English:

*** This text is for digital use. Winlink (RMS Express) can load html and send it back on shortwave radio as plain text.
*** This website is the responsibility of the SSA Digital Section – SA3BPE Henrik, sa3bpe@ssa.se