SSA web VHF/UHF/SHF

Av olika skäl tar det tyvärr tid att få till VHF/UHF/SHF-sektionens nya web-sidor. Som ni säkert sett finns en del tester sidor/filer upplagda men vi är ännu inte igång med ”business as usual”, vilket vi beklagar.  Arbete pågår…

73′ Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN