Radioteleskopet Arecibo skrotas

En legend går i graven.

Den 10 augusti 2020 bröts en plattformsstödkabel av som orsakade skador på teleskopet, inklusive en ca 10 m lång spricka i reflektorskålen. Skadorna inkluderade åtta paneler i kupolen och anläggningen stängdes ner. Reflektorn är byggd i en gammal krater från en utdöd vulkan. Plattformen stöds av nio stödkablar från tre torn runt reflektorn.

Man var beredda att installera en ersättare för den trasiga kabeln, men den 7 november 2020, innan den nya kabeln kunde installeras, bröts en andra kabel av och då splittrades även en del av själva reflektorn. (Youtube video: LÄNK) Då två kablar från samma torn har gått sönder, och tre olika riskanalyser drar alla slutsatsen att det är för osäkert att göra något för att rädda systemet. De två trasiga kablarna har också skadat en del av den reflekterande ytan samt skadat antenngondolen som hänger i kablarna. NSF tillkännagav den 19 november 2020 att de kommer att avveckla Arecibo Radio Telescope.

 

Arecibo och amatörradio

Ett mindre antal men framgångsrika amatörradiooperationer med EME har gjorts från Arecibo på Puerto Rico genom åren. Nu blir det troligen inga fler. Den första av dessa operationer var den 13–14 juni 1964 med signalen KP4BPZ under ledning av W1OUN och ett dussintal tvåvägs kontakter gjordes på 144 och 432 MHz. och 3 och 24 juli 1965 aktiverades KP4BPZ igen på 432 MHz, då man körde cirka 30 kontakter på 432 MHz under de begränsade tillgängliga tidsluckorna med bl a SM6CSO och SM7OSC (-7AED. 7BAE m fl).  Den senaste och sista(?) aktiviteten genomfördes mellan den 16–18 april 2010 av Arecibos amatörradioklubb KP4AO på initiativ av bl a K1JT. Återigne EME på 432 MHz med hjälp av teleskopet. En månpassage varar ca 2½ tim, och under de tre dagarna  kördes 243 EME-QSOn, på SSB, CW och WSJT. Och denna gång var vi rätt så många här i SM som fick ett QSO. Starkast var de den sista dagen med signaler upp till S9 hos mig.

Observatoriet byggdes mellan mitten av 1960 och november 1963. Sedan dess har teleskopet uppgraderats flera gånger. Inledningsvis, när den maximala förväntade arbetsfrekvensen var cirka 500 MHz, bestod ytan av en halv tum galvaniserat trådnät som lagts direkt på stödkablarna. 1973 ersattes det gamla trådnätet med en yta med hög precision bestående av 38 000 individuellt justerbara aluminiumpaneler och den högsta användbara frekvensen steg till cirka 5000 MHz.

Flera orkaner och stormar under 2010-talet hade väckt strukturingenjörernas oro över observatoriets stabilitet. Den 21 september 2017 orsakade starka vindar i samband med orkanen Maria att delar bröts av och föll på den primära skålen och skadade ungefär 30 av de 38 000 aluminiumpanelerna. i kupolen. Sammantaget var skadan som Maria orsakade ringa men det fördunklade observatoriets framtid ytterligare. Att återställa alla tidigare funktioner krävde mer än observatoriets redan hotade driftsbudget, och användarna fruktade att beslutet skulle fattas att avveckla det istället, vilket nu har skett.

Se mera här: https://www.space.com/arecibo-observatory-radio-telescope-to-be-destroyed

73′ /Håkan, SM6CEN

Författare: SM6EAN