Oscar-100 (Es’hail-2/PA4)

Efter 50 år av AMSAT aktivitet så har vi nu nått nummer 100. Lämpligt nog så blev det den första amatörtranspondern i geostationär position. (26 grader öst) Nedlänken sker på 10Ghz vilket normalt sett brukar bli problem för den genomsnittlige radioamatören. I dag med modern teknologi löser vi det smidigt.

På skärmdumpen bifogat ser man vad jag får för signalstyrkor på en gammal 50cm parabol försedd med en modern LNB för digital TV. Sedan använder jag en lågpris RTL USB sticka samt programvaran SDR Sharp.

Upplänken skall ske på 2,4 GHz och där är vi som bekant hänvisade till 100mW inmatat i antennsystemet. VUSHF sektionen SSA förbereder ett möte med PTS för att se om det inte skulle kunna gå att få till någon form av specialtillstånd för att kunna trafikera satelliten även med mindre paraboler.

Vi har fått väldigt goda initiala rapporter om att satelliten hörs väldigt väl och vi ska inte behöva använda oss av allt för stora sändareffekter för att kunna bli aktiva även från SM.

Den här satelliten beräknas att finnas i 15 år och kommer ge den intresserade mikrovågsamatören många tillfällen till experiment med frekvensstabila byggen samt kommunikation med CW/SSB/Digitala moder. Något som blir intressant, blir att se hur liten utrustning man kan kommunicera med. 50cm parabol med på nästa DX expedition…?

Det har varit väldigt trevlig trafik under veckan med mycket tekniska diskussioner och tankar om att förbättra sina stationer. (En del glider runt lite med sina sändare…)

För att lyssna på transpondern har AMSAT en WebSDR som man kan lyssna på med sin dator LÄNK. För den som vill läsa lite mer finns en LÄNK till en presentation om satelliten. För dem som haft kontakt/hört satelliten kan man rapportera på följande LÄNK.

Vi kommer återkomma till hur det utvecklar sig kring satelliten.

73′ Håkan, SM7WSJ

Author: SM6EAN