245 km på 47 GHz med enbart diodblandare!!

Spanska radioamatörer har varit mycket aktiva på 47 GHz med  tester över olika sträckningar under de senaste åren.  Detta toppades den 8 april i år med QSO på distansen 245 km över Ebrodalen (JN02SD63HA – IN91KE70II). Det är anmärkningsvärt att detta lyckades med så enkel utrustning som diodblandare utan förförstärkare. Uteffekten med enbart diodblandare  kan som bäst vara 0,5 -1 mW.

Under 2016 hade man först lyckats med QSO mellan Spanska fastlandet – Ibiza (101 km) samt mellan Spanien – Frankrike (158 km). En förklaring till resultaten är att man i Spanien kan hitta höga tillgängliga bergstoppar som medför LOS d.v.s. fri sikt mellan två platser. En annan viktig faktor är låg luftfuktighet. En tredje faktor är att kunna rikta antennerna exakt. Man använder oftast paraboler med en diameter mellan 30 – 60 cm. Öppningsvinkeln för dessa antenner kan vara så liten som 1 grad och man inser då svårigheterna med främst azimuth-inställningen.

Vid ovan nämnda försök har man haft utrustning på 144 MHz för ”Talk back” samt 10 och 24 GHz för grovriktning av antennerna. Man använde sedan bättre utrustning på 47 GHz och även digitala moder för att optimera signalerna på 47 GHz. Slutligen kunde man genomföra QSO med enbart diodblandare. Vid försöken över 245 km var man på 1508m respektive 1325m höjd över havet.
Bilden nedan visar höjdprofil och sträckdämpning för 245 km sträckan.

För den som gillar spanska finns en länk till URE 🙂

73′ Jens, SM6AFV

Author: SM6EAN