Ny web från IARU

Efter en längre tids arbete släpper IARU en ny web. I linje med organisationen har IARU en global site (www.iaru.org) och här finns delarna för respektive region (R1, R2, R3) där region 1 blivit färdig först och nås på samma URL som tidigare:  www.iaru-r1.org/

Det är en omfattande förändring som är gjord med förhoppningen att det skall bli enklare att både få ut och hitta information. Mycket av den rullande aktiviteten bedrivs i kommittéer och arbetsgrupper (”Committees & WG”) och där skall information kunna hittas om olika intresseområden. Bland annat handböcker och bandplaner brukar vara av intresse. Det finns även en referensdel i menyn där tanken är att man snabbare skall komma till detaljinformation.

Ta gärna en stund och kika på hur det ser ut och var information av intresse finns!

Mats, SM6EAN
SSA IARU liaison
IARU website project manager

Så här skriver IARU Region 1 President Don Beattie, G3BJ bland annat om den nya sidan:

”This has been a major project for many in IARU and I want to place on record my sincere thanks to EC member Mats, SM6EAN who, as global project manager, has steered us to this result.”

Stort grattis till bedriften Mats!

Author: SM6ZEM