Protokoll från D7-möte finns bland Dokument

Hejsan alla

Laddade precis upp det justerade protokollet från D7-mötet i Klippan hos SK7OL den 26/8
Finns att hitta bland Dokument här på sidan.

Inom kort kommer ett reportage från Radioloppis hos SK7OL den 26/8

73 de SM7KOJ / Jan

Author: SM7KOJ