Tändkuledunk i Lysekil

Osäker väderlek och det faktum att Limmared inte kunde komma pga. sjukdom gjorde tyvärr att det inte blev så många deltagare på mötet.  Men det var ett mycket trevligt arrangemang och Peter, SM6LNJ som filmade hela mötet har varit vänlig att lägga ut detta till allmän beskådan för er som inte kunde komma.

Från valberedningen (Jag, SM6EAT i detta fall) meddelas att Reino gärna ser sig själv utbytt när hans valperiod går ut om ett år. Förslag mottages vänligen men bestämt till mig eller de andra i valberedningen SM6WZR, Johan eller SM6HFV, Knut.

Uppstarten av den 2 Cyl tändkulemotorn på Laurins motormuseeum. Låter Definitivt bättre än EPA-dunk!

Author: SM6EAT