Slutrapport – SB18FWC


Totalt antal QSO som rapporterats in till mig: 2713.
Följande signaler har lånat callet: SA6AQP, SK6JX, SM6NT, SM6FIQ samt SM6YED.
Signalen har varit utlånad under totalt 14 dygn.

Därvid är min del av uppdraget slutfört – kan inte påstå att jag varit överansträngd som bokningsansvarig – hade varit roligt om fler hade kört.

Eric, SM6JSM hos SSA ansvarar för att loggarna laddas upp, såvitt jag förstår rätt sker detta i morgon måndag den 16 juli.
73 Lars SM6NT
via SM6EAT

Bokad  av Datum Antal QSO
SM6FIQ 2018-06-06 – 2018-06-07 566
SA6AQP 2018-06-10 – 2018-06-12 3dgr 914
SM6FIQ 2018-06-16 393
SK6JX (genom SM6YED) 2018-06-21 62
SM6YED 2018-06-24 117
SM6NT 2018-06-28 63
SM6NT 2018-06-30 – 2018-07-01 2dgr 239
SM6YED 2018-07-02 103
SM6NT 2018-07-05 181
SM6NT 2018-07-15 75
Summa QSO 2713

Author: SM6EAT