Bilder från Loppis & DL6 möte

Trots ett ostadigt väder anlände en mängd köpsugna radioamatörer till loppisen i Järpås. Tyvärr inte så många till DL mötet men allt flöt på bra ändå!
Loppisförsäljningen gick bra, själv sålde jag oväntat mycket åt vår klubb i Borås, SK6LK. Efter föredraget om antenner för långvåg och mellanvåg kom en person och köpte upp alla mina vridkondingar … inklusive jättekondingen på en av bilderna!

Stort tack till arrangörsklubben med Bosse, SM6YRB i spetsen samt till vår DL Reino, SM6YED!

Samtliga bilder: Eva, SM6-8442

 

 

Author: SM6EAT