Distriktsvalberedningens förslag inför valet 2020

DL4-val 2020

Vid kommande distriktsmöte, 18 april i Mosjö församlingshem, kommer val av distriktsledare för fjärde distriktet att genomföras. Valberedningen består av Mats, SM4EPR (sammankallande), Bo, SM4SEF, och Jan, SM4HFI. Valberedningens enhälliga förslag är omval av Lars, SM4IVE, som DL4 för kommande två år.

Vid samma tillfälle väljs också valberedning för den kommande tvåårsperioden.

Mats SM4EPR

Author: SM4IVE