Funktionärer

Distrikt 4

DistriktledareSM4IVE
Vice distriktsledareSM4HFI
Valberedning sammankallandeSM4EPR
ValberedningSM4SEF
ValberedningSM4HFI
RepeaterkoordinatorSM4IHY
QSL-managerSM4EPR
AvstörningsfunktionärSM4MJR
Kontaktperson ScouternaSM4VJG
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till