Påminnelse – höstmötet på lördag 3 oktober i Sollefteå

En påminnelse om höstmötet i Sollefteå på lördag 3’e oktober.

På grund av Covid-19 måste vi ha en obligatorisk förhandsanmälan. Även om du tänker delta på Jitsi via Internet vill vi helst veta det i förväg. Detta för att ha en idé om hur många vi blir den vägen.

Anmäl dig till:

Nils, SM3GHE, Sollefteå FRO: nils.berglund@telia.com  070-335 46 01, eller

Kenth, SM3YKF, Sollefteå Radioklubb: kenth.forss@telia.com   070-363 68 05, eller

Johan DL3, SA3BYC. sa3byc@contester.se  0709-40 40 92.

Vi måste veta om du kommer senast torsdag den 1 oktober för att hinna planera matinköpet.

Välkommen!

Johan, Nils och Kenth

 

 

 

 

 

Författare: SA3BYC