Nu ska det bli fart på distrikt 3’s sidor

Äntligen skulle man kunna säga! Har nu äntligen fått kläm på hur man loggar in och kan publicera saker på vår distrikt 3 webb. Försöker nu i steg ett att flytta över äldre protokoll och handlingar från den gamla webben som nu är borta. Jag har lagt in det jag kan hitta från perioden 2015 till idag. Här finns framförallt protokoll och mötesanteckningar från vår- och höstmöten.

Jag kommer nu att kunna uppdatera vår nyhetssida, distriktskalendern och dokumentarkivet löpande.

Nu har vi en grundstruktur. Men inget säger att vi inte skulle kunna lägga till fler kategorier och avdelningar. Kanske har du ett förslag och då är det bara att ta kontakt med mig. Mina kontaktuppgifter finns i medlemsregistret.

Har du som är medlem, som finns i distriktet (i första hand), eller din klubb något ni tycker borde publiceras eller sparas i arkivet? Hör av er – hör av dig.

Ni i klubbarna kanske har en nyhet som borde upp i vår distriktskalender och på nyhetssidan? Hör av er – hör av dig.

Skicka ett mail till mig på:  sa3byc@contester.se  Så gör jag en snabb bedömning om och i så fall var på distriktssidan det ska publiceras.

Johan / SA3BYC / DL3

Ps. glöm inte bort att skicka bidrag från klubbar och olika aktiviteter till SSA Bullen.

Valle, Bulleredaktörn, tar emot bidrag till:  bullen@ssa.se   Länkar här till Valles egen sida:  https://www.ssa.se/kontakt/tipsa-oss-om-nyheter/kontakta-bulletinredaktionen/

 

Författare: SA3BYC