Nygammal vice DL3 utsedd – SA3BYC

För Er information har jag 22-01-20 utsett Johan, SA3BYC, Åre, till vice DL3. Johan tillträder med omedelbar verkan.

Då Johan fått ändrade förhållanden sedan förra året och nyligen beslutat sig för att bli pensionär från 1 mars, har jag erbjudit honom positionen och fått ett ja.  Med sin erfarenhet av uppdraget och sina kontakter i föreningen och distriktet kommer Johan vara ett välkommet bollplank och tillskott för att förstärka kommunikationen inom distriktet.

Valberedningens ordförande i distriktet är informerad och hälsar Johan hjärtligt välkommen. Johan nås på telefon 0709-40 40 92 eller e-post sa3byc@contester.se

Nälden 2022-01-20

Tomas Skoglund, SA3UTS, DL3

Author: SA3BYC