Rikard SM1CQA SK

Från Gotland meddelas den sorgliga nyheten att vår vän Rikard, SM1CQA, avled torsdag den 19 oktober.

Rikard var en välkänd profil, som levde ett rikt och intressant liv. I QTC nummer 9 2015 kan man läsa om hur han som ung fartygstelegrafist på Indiska oceanen blev tvungen att sända nödsignal med batteridriven gnistsändare. En explosion i maskinrummet hade dödat flera i besättningen och lämnat fartyget drivande, strömlöst och manöverodugligt.

Rikard klarade sig den gången, och vi fick ha honom hos oss i ytterligare nästan sex decennier.

Under flera år var Rikard distriktsledare, och tillsammans med XYL Christina ledde han ett mycket framgångsrikt årsmötesarrangemang på Fårö så sent som i april i år.

Rikard kommer att vara saknad av många, och våra tankar går till hans närmaste.

DL1+DL0 151103
Rikard SM1CQA tillsammans med sommargotlänningen Ann SM0ZEU.

Author: SM5PHU