Klubbar

Några av de klubbar som finns på Gotland är:

SK1BL, Gotlands Radioamatörklubb

SL1ZXK, Gotlands FRO-förbund

Kontaktinformation får du genom att klicka på anropssignalen.