Distriktsvalberedningens förslag inför valet 2020

Distriktsledare: Ann Lundell/SM0ZEU. Omval på 2 år.

Valberedningen i distrikt-0 har samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida distrikt-0 samt SSA-bulletinens regionaldel, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt distriktsledarens arbete och även varit representerat under möten.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av:
Carl-Mikael Brännström   SA0AZS
Magnus Danielsson           SA0MAD
Robert Malmqvist             SM0TAE

För distriktsvalberedningen, distrikt-0

Robert Malmqvist/SM0TAE

(Sammankallande)

Author: SM0WAV