INSTÄLLT Distriktsmöte SSA distrikt-Ø

Tekniska Högskolas Kårhus Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19.

13:00 Start
Program
• Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Presentation av valberedningens förslag, Robert SM0TAE (sammankallande).
• Val av distriktsledare på 2 år.
• Val av distriktsvalberedning, distrikt-0 på 2 år.
• Info från SSA och distrikt-0.
• Föredrag: Fasbrus – en förutsättning för bra storsignalegenskaper. Magnus SA0MAD.

Fikapaus, vi bjuder

• Expedition till Bouvet Island 3YØZ. Håkan SM0AQD.
• Fast radiotrafik. En epok i svensk radiohistoria 1916-1991. Karl-Arne SM0AOM.
• Med motorcykel till Tjernobyl. Christian SM0CRT.

Distriktsvalberedningens förslag
Distriktsledare: Ann Lundell/SM0ZEU. Omval på 2 år.
Valberedningen i distrikt-0 har samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida distrikt-0 samt SSA-bulletinens regionaldel, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt distriktsledarens arbete och även varit representerat under möten. Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av:
Carl-Mikael Brännström SA0AZS
Magnus Danielsson SA0MAD
Robert Malmqvist SM0TAE

För distriktsvalberedningen, distrikt-0.
Robert Malmqvist/SM0TAE (Sammankallande).

Author: SM0WAV