Med anledning av SM0TSC Johans plötsliga bortgång

Det händer nu en hel del i kulisserna i den digitala amatörradiovärlden med anledning av SM0TSC Johans plötsliga bortgång.

Det pågår nu ett intensivt arbete med att få kontroll och ordning på en hel rad tjänster i SM som DMR, D-Star, APRS med mera. Ett första inledande möte har hållits där i princip en person, SM0TSC Johan har blivit idag sex personer. Då SM0TSC Johan varit en sammanhållande länk mellan olika system, olika servar etc etc tillsammans med andra radioamatörer (som inte synts i det ”offentliga”), så söker vi kontakt med just dig, hör mer än gärna av dig till undertecknad. Ditt arbete är fortsatt viktigt!

Information om DMR & D-Star i SM

Här kommer lite information som rör BrandMeister MasterServrar 2401 & 2402 (DMR) samt XLX010-servern (D-Star).

Det har nu ikväll varit ett möte mellan admins/sys-ops för nämnda servrar. Ett konstruktivt möte där vi är enade om att framtiden är säkrad för system, servrar och tjänster.

En person har nu blivit sex, detta då SM0TSC Johan tidigare administrerat och pysslat om servrar för DMR & D-Star i Sverige i princip helt själv. Ett intensivt arbete pågår fortfarande med att sätta sig in i de olika anpassningar som SM0TSC Johan har varit behjälplig att sätta upp. Vi gör allt vi kan för att allt ska fungera som vanligt.

Det är nu säkrat upp med rootaccess på servrar så att liknande incident inte ska hända i framtiden med att vi riskerar att allt står och faller med en person.

Support? Här finns det lite alternativ beroende på om det gäller DMR eller D-star.

Vet du inte vart du ska vända dig så ställ din fråga i någon av Facebookgrupperna så blir du pekad i rätt riktning om vart du kan få hjälp.

Då vi inte är heltidsanställda för drift och underhåll av respektive tjänst ber vi er alla användare att skriva i någon av grupperna ovan och inte i privata PM eller mejl till oss. Tack för att ni respekterar detta!

Framtiden? Den lever vi i och vi ska träffas igen om ca tre månader för att fortsätta vår konstruktiva diskussion om de olika systemen och dess tjänster. Allt för att allt ska vara som vanligt.

73 de sys.admins/sys.ops

SM7SKI, SA7BVV, SA7BGG, SM6TKT, SA2RJO & SA3BPE”

Skulle du ha någon fråga så var inte rädd för att mejla till så pekar jag dig i rätt riktning.

Det upptäcks hela tiden små justeringar och anpassningar som SM0TSC Johan har varit behjälplig med och det senaste är att man satt upp en egen FQDN för DMR masterserver 2401 (master.ham-digital.se), dessvärre är domänen ham-digital.se registrerad på SM0TSC privat och detta ställer till det för en del… Ett av många tjänsteexempel som kommer i dager ju längre tiden går.

73 de SA3BPE Henrik, v.Sektionsledare SSA Digital

Author: SA3BPE