Lathund för DMR publicerad

Det finns nu en lathund för DMR – Digital Mobile Radio under sektion digital dokument. Publicerad ver är 1.4. Kika gärna in här på digitalsektionen då och då och vår dokumentsamling för att se om det har kommit ut en ny version av dokumentet.

Trevlig läsning!

73 de SA3BPE

Författare: SA3BPE