Digitalsektionen efterlyser operatörer för SSA-bullen

Digitalsektionen efterlyser fler uppläsare av SSA-bullen på DV. Pga av jobb får jag det inom kort svårt att på egen hand rodda läsning av SSA-bulle på DV söndagar kl 20.00 på rekommenderade TG2410 (DMR) DCS/XLX010D (D-Star).

Vi behöver bli fler, åtminstone 3-4 stycken. Villkor för att läsa SSA-bullen hittar du här; https://www.ssa.se/ssa/bulletiner/regler/

Idag körs bullen av SK3SSA (SA3BPE) från Hudiksvall, önskvärt är om vi kan få ihop ytterligare operatörer och då gärna från andra regioner utöver SM3.

Hör av dig till undertecknad om du vill hjälpa till!

sa3bpe@ssa.se

73 de vice Sektionsledare SSA Digitalsektion  SA3BPE Henrik

 

 

Författare: SA3BPE