Välkommen hem från Thailand Tomas


Efter en mycket intensiv tid i Bangkok har Tomas SM3MEH landat i Sverige.
Ett par hundra deltagare fanns på plats under lördagen 16 november då man utbytte erfarenheter och kunskaper för att förbättra radiokommunikationerna när samhället möter kris och katastrof. SSA:s representant Tomas Åberg ser ni på första raden i bilden.


Tomas fick även tillfälle att överlämna var sin SSA-standert till arrangörerna, den thailändska amatörradioorganisationen RAST Radio Amateur Society of Thailand och landets telemyndighet NBTC. Du kan läsa mer om konferensen i vår notis nedtill från den 23/10. Tomas återkommer med ett reportage från konferensen i januarinumret av QTC.

Author: SM6ZEM