När det inte fungerar ….

Dagens betalkaos och ett allvarligt telestopp som PTS granskar.

Avbrott i kommunikationer och oförutserbar oreda har drabbat en stor del av befolkningen. Som alla vet blir vi bara mer beroende av digital teknik och att överföringar av data fungerar. Senaste dygnet har fyra miljoner svenskar inte kunnat genomföra betalningar. Swedbank har stora driftstörningar i sina system och betaltjänster har legat nere. Kunderna har t.ex. inte kunnat handla mat och medicin. Inte heller färdbiljetter och bensin har kunnat köpas utan kontanter och därför har många inte kommit till jobbet som planerat.

Vid 17-tiden verkar det fortfarande inte vara helt uppklarat. När tekniken fungerar besparar den oss mycket men avbrotten uppmärksammar oss på skörheten i samhällsfunktionerna.

Nu meddelar PTS att man utreder ett fem dygn långt fel på nödnumret 112 hos som drabbade Telenors abonnenter. Mellan 17 och 22 december 2019 pågick driftstörningarna som påverkade Telenors abonnenter med IP-telefoni i hela landet. De som ringde 112 och även till 1177 fick endast upptagetton.

Så här beskriver PTS sitt arbete med driftsäkerhetstillsyn. Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn. Dels planlagd tillsyn och dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn, som t.ex. nu efter haveriet hos Telenor.

Author: SM6ZEM