Tomas SM3MEH reser till radiokonferens i Bangkok

Tomas Åberg SM3MEH representerar SSA

SSA har fått en inbjudan från den Thailändska amatörradioorganisationen RAST Radio Amateur Society of Thailand tillsammans med landets telemyndighet NBTC att delta i en konferens i Bangkok. Ett femtontal länder är inbjudna. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap för att förbättra radiokommunikationerna när man möter kris och katastrof.

Under lördagen 16 november ska ett ambitiöst program genomföras. En dag som dessutom inleds med en hyllningssekvens till den nyligen krönte konungen av Thailand, Hans Majestät Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. Sedan ska radiokommunikation vid katastrofer dryftas, fallstudier från olika håll i världen ska redovisas och framtidsplaner formas. Man vill då även vädra möjligheterna till satellitkommunikation med amatörradio och flera andra samhällsnyttiga radioaktiviteter. Allt för att skapa ett fastare band mellan amatörradiooperatörer vid en katastrof.

Från Sverige och SSA deltar Tomas Åberg SM3MEH. Tomas är välkänd för många i SSA. Under en tid var han DL3 och han har varit engagerad i Thaipaviljongens station SI9AM.
Där lyckades han tillsammans med kollegor få bukt med en envis störkälla som hittades ett gott stycke utanför stationen.
Vi önskar Tomas lycka till i Bangkok där han kommer att förmedla nyttiga kunskaper från vårt land.

Tankar kring radiokommunikation vid katastrof och kris är en del av Tomas hobbyvardag, eftersom han är FRO:s nationellt ansvarige för Svenska kraftnäts kommunikationskoncept MOLOS som finns representerat på åtta platser runt om i Sverige.

I Thailand finns det etthundratusen radio-
amatörer. Artikel hos ARRL om detta och om RAST här: LÄNK

Author: SM6ZEM