Ölands Radioamatörer info om Styrelsemöte 16 Januari…

Styrelsemöte  16 januari — öppet för alla
Jag vill på enklaste vis påminna om att Ölands Radioamatörer håller öppet styrelsemöte den 16 januari klockan 1830. Vi håller till i IOGT-huset, Borgholm. Programmet kommer att handla om förberedelser för årsmötet samt en del planering inför våren:

— om utbyggnaden av våra repeatrar, i första hand utbyte av logik i Börda och Mörbylånga
— eventuell försäljning av en del radiomateriel på auktionen i Växjö
— planering av resor till olika amatörradiomeetings

Det blir också tid för fika och tillfälle att besöka vår radiostation i klubblokalen som finns i samma hus.

OBS! 3639 ny frekvens för Ölandsringen på kortvåg från och med idag

Kjell SM3WUT och undertecknad försöker hålla liv i Ölandsringen på kortvåg. Andra som ibland brukar kunna höras är Weine SM7USW och Leif SM7WSS. Vi kör klockan 09.00 måndag – fredag alla veckor på 3639 kHz LSB. Skälet är att vi har fått allt mer störningar på vår gamla frekvens 2 kHz lägre. Söndagar avstår vi från Ölandsringen eftersom tiden annars skulle kollidera med SSA-bulletinen på SK7SSA över SK7RFL. Lördagar när HQ-nätet inte sänds är vi också QRV. Årets första HQ-nätet med info från SSA:s styrelse sänds den 18 januari. Normala sändningsdagar för HQ-nätet är första och tredje lördagen i månaden på 3704. Lyssna och checka in!

Nästa SSA-bulletin nu på söndag, 12/1
Kommande söndag, den 12 januari är det Åke SM7NJD som läser bulletinen. Lyssna och Checka in.

Välkomna alla på torsdag nästa vecka,den 16 januari
73
Erik, SM7DZV

ordförande

Author: SM7HZK-DL7