Kallelse till extra årsmöte med Ölands Radioamatörer.

Ölands Radioamatörer kallas härmed till extra årsmöte den 28 oktober klockan 18.30 i IOGT-lokalen Borgholm.

Mötet är föranlett av att vår kassör Göran Lindqvist avlidit och att fyllnadsval måste hållas. I samråd föreningen revisor har jag beslutat att kalla till extra årsmöte för fyllnadsval. Dagordning och inloggningslänk för Jitsi kommer att skickas ut med e-post.

Valberedningen föreslår nyval för tiden fram till årsmötet 2023, som
— kassör Rolf Törehed SM7OHE
— vice ordförande Peter Lindquist SM5GXQ
Övriga funktionärer berörs inte av fyllnadsvalen. Ordförande och sekreterare är valda av årsmötet 2020 med mandatperioder fram till årsmötet 2022.

Mötet kommer att genomföras på Coronasäkert avstånd i IOGT-lokalens stora sal. Vi räknar med att direktsända mötet över Jitsi, så att medlemmar som inte har möjligheter att delta personligen ska kunna vara med via nätet. För information om Jitsi, klicka på bifogad länk:

https://www.hamnews.se/2021/04/07/bakgrundsbild-och-mer-sakerhet-i-nya-jitsi/

73 de
Erik, SM7DZV
ordförande SK7RN

Author: SM7HZK-DL7