Fyrhelg på Ölands norra udde

 

Med hjälp av ett av sina teleskop kunde Bertil SM5VZW visa intresserade protuberanser på solranden.
Med hjälp av ett av sina teleskop kunde Bertil SM5VZW visa intresserade protuberanser på solranden.

Solens aktiviteter styr förutsättningarna, inte bara för liv på jorden utan även radiokonditioner på kortvåg och mycket mycket mer. Under årets Internationella Fyrhelg vid Långe Erik på Ölands Norra Udde genomförde Bertil SM5VZW, astronom tillika ordförande i Uppsala FRO avdelning, ett workshop kring solaktiviteter. Bertil höll även ett mycket uppskattat anförande om solens inverkan på radiokommunikationerna inför 25-talet intresserade åhörare.

I samband med Internationella Fyrhelgen ordnade Ölands radioamatörer och FRO lokalavdelning i Möre tillsammans en veckoslutsträff helt i amatörradions tecken. Ölands Radioamatörer har kört radio från Ölands norra udde under de årliga fyrhelgerna varje år sedan 2006. Deltagare i årets aktivitet var dels klubbens egna medlemmar och några ytterligare intresserade radioamatörer dels en grupp FRO-are som lystrar till benämningen ”CTQ:s Järngäng”, d.v.s. i huvudsak elever från FRO’s numera avsomnade telegrafikurser 13:5. Totalt var cirka 25-talet radioamatörer förhandsanmälda som radiooperatörer under aktiviteten. Radiotrafiken inleddes under lördagen klockan tio och pågick fram till cirka klockan 13 på söndagen.

V-beam för DX och dipol för kortare avstånd
Syftet med träffen var att aktivera fyren Långe Erik på Ölands Norra Udde, och naturligtvis att avverka så många förbindelser som möjligt under fyrhelgen. Kommunikationen genomfördes, som sig bör, på såväl telegrafi som telefoni. De längsta förbindelserna var med USA, Japan, Nya Zeeland och Australien. Totalt avverkades några hundratal kontakter.
För att åstadkomma detta påbörjades tidigt i veckan, under ledning av Stefan SM0VNZ och med bistånd av Erik SM7DZV, konstruktion och tillverkning av den stora V antennen som var riktad i Väst – Östlig riktning. Antennbenen var 120 meter vardera, med 35 graders öppningsvinkel. Antennen gick från toppen av fyrtornet där den matades med en 50 meter lång öppen stege. Allt tillverkat på plats.

Workshop om solen
Utöver radiokörandet fanns flera andra intressanta aktiviteter på programmet. Bertil SM5VZW hade med sig ett stort spegelteleskop med vilket vi kunde spana ut i rymden efter nebulosor och döende stjärnor. Under lördagens workshop var det solen, dess solfläckar och grupper av solfläckar som tilldrog sig intresse. I ett mindre teleskop som filtrerade bort det mesta av solen ljus fanns möjlighet att beskåda solen och vad som händer på solranden. Inga större aktiviteter i form av solfläcksutbrott kunde observeras, men protuberanser vid solranden fanns att beskåda.

Roland SM6EAT tillhörde dem som tog chansen att stifta bekantskap med Rävjakt på Stora Grundet.
Roland SM6EAT tillhörde dem som tog chansen att stifta bekantskap med Rävjakt på Stora Grundet.

Introduktion till rävjakt
SM0OY Lars informerade om rävjakt eller som det också kallas – radiopejlorientering.Ett antal ”rävar” gömdes i terrängen varefter det var fritt fram för intresserade besökare att efter instruktion och lån av rävsax, pejlmottagare, ge sig ut i terrängen för att söka rätt på de gömda sändarna.

CW för kommunpolitiker
SM7BUA Mats instruerade bland andra två av Borgholms ledande kommunalpolitiker i telegraferandets ädla konst. Mats demonstrerade också sin uppsättning för att kunna köra remote: kontrollenheten vid Norra Udden och radiostationen väster om Ljungby.

Ra-200
För de nostalgiskt lagda fanns möjligheter att på nytt få köra Ra-200. Flera gamla telegrafister testade sina kunskaper om hur man kalibrerade, tonade in och avstämde den gamla stationen. Värnpliktstidens överinlärning visade sig hålla måttet. Handgreppen satt i ryggmärgen på de gamla gnistarna.

Sammanfattningsvis en hellyckad träff med många intressanta aktiviteter och många glada återseenden av kurskompisar från tidigare FRO telegrafiutbildningar.

//Jan SM5XGJ

FOTOGRAFIER:
Mats Gunnarsson SM7BUA

 

 

Author: SM7DZV