D7-möte i samband med loppis i Klippan

I samband med SK7OL’s radioloppis den 26/8 2023 kommer det att avhållas ett distriktsmöte kl 13.00
Inbjudan och info finns bland filer att ladda ner, samt på www.SK7OL.com

Har ni önskemål om punkter att ta upp på mötet så hör av er till DL7 / SM7KOJ

Tar även emot förslag på någon/några personer som kan vilja åta sig vice DL7-posten.

Väl mött och 73
DL7 SM7KOJ / Jan

Author: SM7KOJ