Bullen läsning från Kalmar kommer att upphöra…

Eftersom inga anmält sig att ta över Bullen läsningen från Kalmar kommer denna service att upphöra inom kort.

Fortfarande finns chansen att höra av sig om det finns intresse att ta över denna service. Detta borde gå att lösa och jag hoppas att Ni tänker på detta så denna fina service inte upphör. Tiden börjar bli knapp så skynda Er och tänk efter om det verkligen inte finns någon eller några som kan ta över och fortsätta.

Author: SM7HZK-DL7